SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Tiếp Kép Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0977.26.27.28 79.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
2 Viettel 0961.50.51.52 36.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
3 Viettel 0963.94.95.96 29.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
4 Viettel 0971.47.48.49 29.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
5 Viettel 0347.22.23.24 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
6 Viettel 0347.24.25.26 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
7 Viettel 0961.41.42.43 15.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
8 Viettel 0347.21.22.23 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
9 Viettel 0347.33.34.35 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
10 Viettel 036465.666.7 60.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
11 Viettel 0362.56.57.58 7.990.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
12 Viettel 0355.37.38.39 39.700.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
13 Viettel 0382.34.35.36 10.750.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
14 Viettel 03.28.24.25.26 7.990.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
15 Viettel 0362.20.21.22 5.850.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
16 Viettel 0333.90.91.92 16.200.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
17 Viettel 0342.34.35.36 8.960.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
18 Viettel 0358.31.32.33 7.650.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
19 Viettel 0375.44.45.46 4.500.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
20 Viettel 0334.97.98.99 12.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
21 Viettel 0356.24.25.26 8.100.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
22 Viettel 0328.20.21.22 5.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
23 Viettel 0357.35.36.37 15.300.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
24 Viettel 0334.13.14.15 7.000.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua