SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Tam Hoa Giữa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0399.000.982 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
2 Viettel 036491.999.8 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
3 Viettel 036264.888.9 1.500.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
4 Viettel 038753.888.9 1.500.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
5 Viettel 034359.888.9 2.000.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
6 Viettel 039537.999.7 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
7 Viettel 033711.888.9 2.000.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
8 Viettel 0367.333.793 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
9 Viettel 032697.888.9 1.680.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
10 Viettel 03286.888.60 2.000.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
11 Viettel 035325.999.8 1.500.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
12 Viettel 08689.888.95 2.000.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
13 Viettel 036453.999.8 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
14 Viettel 037400.333.0 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
15 Viettel 0.333.909252 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
16 Viettel 09789.111.65 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
17 Viettel 036720.888.9 1.500.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
18 Viettel 037541.999.8 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
19 Viettel 035715.888.9 1.500.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
20 Viettel 035397.888.9 1.500.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
21 Viettel 039403.888.9 1.500.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
22 Viettel 038731.888.9 1.500.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
23 Viettel 035296.999.8 1.500.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
24 Viettel 03.999.63389 1.100.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua