SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 iTelecom 08.7979.6697 1.587.500 Sim đối Đặt mua
2 iTelecom 0878.385.583 805.000 Sim đối Đặt mua
3 iTelecom 0878.380.083 850.000 Sim đối Đặt mua
4 iTelecom 0878.511.115 2.700.000 Sim đối Đặt mua
5 iTelecom 0878.73.1137 581.000 Sim đối Đặt mua
6 iTelecom 0879.39.22.93 735.000 Sim đối Đặt mua
7 iTelecom 0878.73.2237 581.000 Sim đối Đặt mua
8 iTelecom 0877.127.721 700.000 Sim đối Đặt mua
9 iTelecom 0879.73.8837 658.000 Sim đối Đặt mua
10 iTelecom 08774.6666.4 2.610.000 Sim đối Đặt mua
11 iTelecom 0878.276.672 581.000 Sim đối Đặt mua
12 iTelecom 0878.71.9917 658.000 Sim đối Đặt mua
13 iTelecom 0878.299.992 4.750.000 Sim đối Đặt mua
14 iTelecom 0877.509.905 805.000 Sim đối Đặt mua
15 iTelecom 0878.133.331 2.700.000 Sim đối Đặt mua
16 iTelecom 08.7704.7740 735.000 Sim đối Đặt mua
17 iTelecom 0878.79.00.97 812.000 Sim đối Đặt mua
18 iTelecom 08768.9999.8 35.000.000 Sim đối Đặt mua
19 iTelecom 0878.735.537 581.000 Sim đối Đặt mua
20 iTelecom 0877.178.871 700.000 Sim đối Đặt mua
21 iTelecom 0877.759.957 1.550.000 Sim đối Đặt mua
22 iTelecom 0879.39.5593 581.000 Sim đối Đặt mua
23 iTelecom 08769.6666.9 25.000.000 Sim đối Đặt mua
24 iTelecom 0877.825.528 581.000 Sim đối Đặt mua