SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 iTelecom 0876.899998 35.000.000 Sim đối Đặt mua
2 iTelecom 0876.966669 25.000.000 Sim đối Đặt mua
3 iTelecom 0876.699996 22.000.000 Sim đối Đặt mua
4 iTelecom 0876.799997 20.000.000 Sim đối Đặt mua
5 iTelecom 0879.288882 13.000.000 Sim đối Đặt mua
6 iTelecom 0879.199.991 6.000.000 Sim đối Đặt mua
7 iTelecom 0877.599.995 6.000.000 Sim đối Đặt mua
8 iTelecom 0877.922.229 5.800.000 Sim đối Đặt mua
9 iTelecom 0877.588885 5.100.000 Sim đối Đặt mua
10 iTelecom 0877.855558 5.100.000 Sim đối Đặt mua
11 iTelecom 0879.366663 5.100.000 Sim đối Đặt mua
12 iTelecom 0878.299.992 5.000.000 Sim đối Đặt mua
13 iTelecom 0879.900.009 4.500.000 Sim đối Đặt mua
14 iTelecom 0879.800.008 4.500.000 Sim đối Đặt mua
15 iTelecom 0879.166.661 4.500.000 Sim đối Đặt mua
16 iTelecom 0878.911.119 4.500.000 Sim đối Đặt mua
17 iTelecom 0879.986.689 4.000.000 Sim đối Đặt mua
18 iTelecom 08770.5555.0 3.300.000 Sim đối Đặt mua
19 iTelecom 08771.3333.1 3.100.000 Sim đối Đặt mua
20 iTelecom 0878.711.117 3.000.000 Sim đối Đặt mua
21 iTelecom 0878.511.115 3.000.000 Sim đối Đặt mua
22 iTelecom 0878.722.227 3.000.000 Sim đối Đặt mua
23 iTelecom 0878.522.225 3.000.000 Sim đối Đặt mua
24 iTelecom 0878.322.223 3.000.000 Sim đối Đặt mua