SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0356.125.521 960.000 Sim đối Đặt mua
2 Viettel 0386.358.853 960.000 Sim đối Đặt mua
3 Viettel 0352.192.291 960.000 Sim đối Đặt mua
4 Viettel 0385.238.832 960.000 Sim đối Đặt mua
5 Viettel 0329.189.981 960.000 Sim đối Đặt mua
6 Viettel 0338.625.526 960.000 Sim đối Đặt mua
7 Viettel 0356.192.291 960.000 Sim đối Đặt mua
8 Viettel 0867.453.354 910.000 Sim đối Đặt mua
9 Viettel 0976.460.064 980.000 Sim đối Đặt mua
10 Viettel 0397.928.829 710.000 Sim đối Đặt mua
11 Viettel 0961.953.359 910.000 Sim đối Đặt mua
12 Viettel 0348.264.462 770.000 Sim đối Đặt mua
13 Viettel 0385.107.701 530.000 Sim đối Đặt mua
14 Viettel 0368.563.365 950.000 Sim đối Đặt mua
15 Viettel 0866.08.33.80 740.000 Sim đối Đặt mua
16 Viettel 0359.167.761 530.000 Sim đối Đặt mua
17 Viettel 0353.714.417 610.000 Sim đối Đặt mua
18 Viettel 0862.789.987 910.000 Sim đối Đặt mua
19 Viettel 0332.319.913 980.000 Sim đối Đặt mua
20 Viettel 0337.964.469 980.000 Sim đối Đặt mua
21 Viettel 0868.056.650 700.000 Sim đối Đặt mua
22 Viettel 0356.365.563 770.000 Sim đối Đặt mua
23 Viettel 0979.149.941 770.000 Sim đối Đặt mua
24 Viettel 0372.92.88.29 770.000 Sim đối Đặt mua