SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 iTelecom 0877.369.963 840.000 Sim đối Đặt mua
2 iTelecom 0879.23.66.32 580.000 Sim đối Đặt mua
3 iTelecom 0877.03.9930 580.000 Sim đối Đặt mua
4 iTelecom 0879.59.1195 580.000 Sim đối Đặt mua
5 iTelecom 0879.580.085 840.000 Sim đối Đặt mua
6 iTelecom 0877.03.7730 810.000 Sim đối Đặt mua
7 iTelecom 0879.592.295 700.000 Sim đối Đặt mua
8 iTelecom 0878.133.331 3.000.000 Sim đối Đặt mua
9 iTelecom 0879.35.9953 580.000 Sim đối Đặt mua
10 iTelecom 08.7701.7710 740.000 Sim đối Đặt mua
11 iTelecom 0879.39.00.93 580.000 Sim đối Đặt mua
12 iTelecom 0877.127.721 700.000 Sim đối Đặt mua
13 iTelecom 0879.58.9985 810.000 Sim đối Đặt mua
14 iTelecom 0878.72.9927 580.000 Sim đối Đặt mua
15 iTelecom 0877.03.8830 740.000 Sim đối Đặt mua
16 iTelecom 0878.986.689 2.000.000 Sim đối Đặt mua
17 iTelecom 0877.180.081 700.000 Sim đối Đặt mua
18 iTelecom 0878.355.553 3.000.000 Sim đối Đặt mua
19 iTelecom 0879.073.370 735.000 Sim đối Đặt mua
20 iTelecom 0878.73.1137 580.000 Sim đối Đặt mua
21 iTelecom 08769.6666.9 25.000.000 Sim đối Đặt mua
22 iTelecom 0879.613.316 700.000 Sim đối Đặt mua
23 iTelecom 0878.896.698 1.700.000 Sim đối Đặt mua
24 iTelecom 08.7879.3397 580.000 Sim đối Đặt mua