SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0383.418.814 449.000 Sim đối Đặt mua
2 Viettel 0334.951.159 449.000 Sim đối Đặt mua
3 Viettel 0386.271.172 450.000 Sim đối Đặt mua
4 Viettel 0393.416.614 450.000 Sim đối Đặt mua
5 Viettel 0364.071.170 450.000 Sim đối Đặt mua
6 Viettel 0385.107.701 530.000 Sim đối Đặt mua
7 Viettel 0359.167.761 530.000 Sim đối Đặt mua
8 Viettel 0374.280.082 574.000 Sim đối Đặt mua
9 Viettel 0325.534.435 574.000 Sim đối Đặt mua
10 Viettel 0362.01.22.10 581.000 Sim đối Đặt mua
11 Viettel 0388.137.731 588.000 Sim đối Đặt mua
12 Viettel 0352.483.384 588.000 Sim đối Đặt mua
13 Viettel 0346.541.145 588.000 Sim đối Đặt mua
14 Viettel 0372.361.163 595.000 Sim đối Đặt mua
15 Viettel 0347.502.205 595.000 Sim đối Đặt mua
16 Viettel 0348.125.521 595.000 Sim đối Đặt mua
17 Viettel 0347.709.907 595.000 Sim đối Đặt mua
18 Viettel 0384.13.55.31 602.000 Sim đối Đặt mua
19 Viettel 0394.159.951 609.000 Sim đối Đặt mua
20 Viettel 0395.438.834 609.000 Sim đối Đặt mua
21 Viettel 0384.945.549 609.000 Sim đối Đặt mua
22 Viettel 0385.746.647 609.000 Sim đối Đặt mua
23 Viettel 0392.647.746 609.000 Sim đối Đặt mua
24 Viettel 0393.049.940 609.000 Sim đối Đặt mua