SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0337.964.469 980.000 Sim đối Đặt mua
2 Viettel 0363.951.159 1.250.000 Sim đối Đặt mua
3 Viettel 0368.563.365 950.000 Sim đối Đặt mua
4 Viettel 0356.365.563 770.000 Sim đối Đặt mua
5 Viettel 0397.928.829 710.000 Sim đối Đặt mua
6 Viettel 0337.607.706 910.000 Sim đối Đặt mua
7 Viettel 0353.714.417 610.000 Sim đối Đặt mua
8 Viettel 0382.695.596 1.680.000 Sim đối Đặt mua
9 Viettel 0393.370.073 900.000 Sim đối Đặt mua
10 Viettel 0378.136.631 1.040.000 Sim đối Đặt mua
11 Viettel 0374.743.347 1.680.000 Sim đối Đặt mua
12 Viettel 0359.632.236 1.250.000 Sim đối Đặt mua
13 Viettel 0335.304.403 840.000 Sim đối Đặt mua
14 Viettel 0332.816618 1.100.000 Sim đối Đặt mua
15 Viettel 0385.107.701 530.000 Sim đối Đặt mua
16 Viettel 0333.203.302 830.000 Sim đối Đặt mua
17 Viettel 0345.283.382 1.250.000 Sim đối Đặt mua
18 Viettel 0386.705.507 2.050.000 Sim đối Đặt mua
19 Viettel 03584.3333.4 3.900.000 Sim đối Đặt mua
20 Viettel 0359.167.761 530.000 Sim đối Đặt mua
21 Viettel 0392.166661 9.000.000 Sim đối Đặt mua
22 Viettel 0364.071.170 450.000 Sim đối Đặt mua
23 Viettel 0333.238.832 2.050.000 Sim đối Đặt mua
24 Viettel 0362.251.152 1.850.000 Sim đối Đặt mua