SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0385.238.832 960.000 Sim đối Đặt mua
2 Viettel 0329.189.981 960.000 Sim đối Đặt mua
3 Viettel 0386.358.853 960.000 Sim đối Đặt mua
4 Viettel 0338.625.526 960.000 Sim đối Đặt mua
5 Viettel 0352.192.291 960.000 Sim đối Đặt mua
6 Viettel 0356.192.291 960.000 Sim đối Đặt mua
7 Viettel 0356.125.521 960.000 Sim đối Đặt mua
8 Viettel 0386.271.172 960.000 Sim đối Đặt mua
9 Viettel 0392.302.203 1.100.000 Sim đối Đặt mua
10 Viettel 0393.795.597 1.100.000 Sim đối Đặt mua
11 Viettel 0363.567.765 2.280.000 Sim đối Đặt mua
12 Viettel 0379.453.354 1.330.000 Sim đối Đặt mua
13 Viettel 0385.581.185 1.330.000 Sim đối Đặt mua
14 Viettel 0365.672.276 1.330.000 Sim đối Đặt mua
15 Viettel 0377.284.482 1.330.000 Sim đối Đặt mua
16 Viettel 0364.640.046 1.330.000 Sim đối Đặt mua
17 Viettel 0348.246.642 1.330.000 Sim đối Đặt mua
18 Viettel 0356.795.597 1.330.000 Sim đối Đặt mua
19 Viettel 0354.491.194 1.330.000 Sim đối Đặt mua
20 Viettel 0393.298.892 1.330.000 Sim đối Đặt mua
21 Viettel 0389.567.765 1.330.000 Sim đối Đặt mua
22 Viettel 0373.177.771 5.000.000 Sim đối Đặt mua
23 Viettel 0333.197.791 1.330.000 Sim đối Đặt mua
24 Viettel 0397.018.810 1.330.000 Sim đối Đặt mua