SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0333.722227 11.100.000 Sim đối Đặt mua
2 Viettel 0369.533335 18.600.000 Sim đối Đặt mua
3 Viettel 0396.299992 10.700.000 Sim đối Đặt mua
4 Viettel 0338.099990 13.600.000 Sim đối Đặt mua
5 Viettel 0336.177771 18.400.000 Sim đối Đặt mua
6 Viettel 0326.122221 18.300.000 Sim đối Đặt mua
7 Viettel 0334.955559 17.000.000 Sim đối Đặt mua
8 Viettel 0329.744447 18.600.000 Sim đối Đặt mua
9 Viettel 0393.700.007 18.000.000 Sim đối Đặt mua
10 Viettel 0348.655556 17.000.000 Sim đối Đặt mua
11 Viettel 0346.088880 16.200.000 Sim đối Đặt mua
12 Viettel 0326.077770 18.300.000 Sim đối Đặt mua
13 Viettel 0328.322223 18.600.000 Sim đối Đặt mua
14 Viettel 0328.166661 18.300.000 Sim đối Đặt mua
15 Viettel 0335.922229 17.000.000 Sim đối Đặt mua
16 Viettel 0392.088880 13.600.000 Sim đối Đặt mua
17 Viettel 03478.5555.8 15.300.000 Sim đối Đặt mua
18 Viettel 0335.399993 17.000.000 Sim đối Đặt mua
19 Viettel 0346.855558 17.000.000 Sim đối Đặt mua
20 Viettel 0383.266662 13.600.000 Sim đối Đặt mua
21 Viettel 0328.133331 18.300.000 Sim đối Đặt mua
22 Viettel 03746.0000.6 10.200.000 Sim đối Đặt mua
23 Viettel 0345.986.689 10.000.000 Sim đối Đặt mua
24 Viettel 0374.988.889 12.900.000 Sim đối Đặt mua