SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0356.218.812 950.000 Sim đối Đặt mua
2 Viettel 0393.231.132 950.000 Sim đối Đặt mua
3 Viettel 0362.319.913 950.000 Sim đối Đặt mua
4 Viettel 0382.356.653 950.000 Sim đối Đặt mua
5 Viettel 0386.156.651 950.000 Sim đối Đặt mua
6 Viettel 0358.325.523 950.000 Sim đối Đặt mua
7 Viettel 0339.096.690 1.950.000 Sim đối Đặt mua
8 Viettel 0376.892.298 1.670.000 Sim đối Đặt mua
9 Viettel 0373.982.289 1.810.000 Sim đối Đặt mua
10 Viettel 0392.965.569 2.300.000 Sim đối Đặt mua
11 Viettel 0355.963.369 3.000.000 Sim đối Đặt mua
12 Viettel 0328.692.296 1.950.000 Sim đối Đặt mua
13 Viettel 0359.631.136 2.300.000 Sim đối Đặt mua
14 Viettel 0368.925.529 1.190.000 Sim đối Đặt mua
15 Viettel 0386.619.916 1.810.000 Sim đối Đặt mua
16 Viettel 0325.619.916 1.050.000 Sim đối Đặt mua
17 Viettel 0396.651.156 1.050.000 Sim đối Đặt mua
18 Viettel 0326.956.659 1.190.000 Sim đối Đặt mua
19 Viettel 0388.289.982 2.300.000 Sim đối Đặt mua
20 Viettel 0365.968.869 3.500.000 Sim đối Đặt mua
21 Viettel 0338.981.189 2.300.000 Sim đối Đặt mua
22 Viettel 0362.691.196 1.190.000 Sim đối Đặt mua
23 Viettel 0348.246.642 1.330.000 Sim đối Đặt mua
24 Viettel 0365.672.276 1.330.000 Sim đối Đặt mua