SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh Vietnamobile

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0353.59.1982 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0353.14.12.79 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0387.81.1976 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0971.20.07.22 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0342.02.1985 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0337.08.05.99 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0353.21.2016 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0398.32.2018 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0396.92.2015 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0865.26.11.18 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0969.20.02.08 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0981.22.02.15 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0379.23.10.03 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0353.02.2006 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0369.72.1982 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0353.16.2019 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0355.31.10.78 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0987.09.02.00 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0328.21.03.85 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0337.11.12.79 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0336.16.02.86 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0389.01.1981 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0392.60.1983 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0345.42.1975 660.000 Sim năm sinh Đặt mua