SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0352.58.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0337.15.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0336.76.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0398.40.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0352.26.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0377.46.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0329.15.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0334.65.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0329.38.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0962.03.08.16 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0334.30.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0355.21.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0977.25.04.16 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0977.03.08.16 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0966.20.08.16 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0396.19.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0982.28.05.16 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0326.25.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0357.82.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0375.54.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0356.44.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0395.30.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0352.44.2016 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0377.12.11.16 960.000 Sim năm sinh Đặt mua