SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0362.16.12.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0346.26.03.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0328.11.02.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0379.23.05.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0389.09.08.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0359.24.12.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0378.09.11.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0339.19.02.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0325.19.01.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0397.08.02.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0387.15.12.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0393.28.03.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0394.28.01.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0368.20.03.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0339.22.02.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0969.17.09.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0395.26.05.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0335.31.12.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0356.06.08.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0329.23.05.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0325.12.04.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0328.24.03.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0362.08.12.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0325.11.12.89 660.000 Sim năm sinh Đặt mua