SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1977

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0868.30.08.77 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0373.05.01.77 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0398.17.1977 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0799.75.1977 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0785.13.1977 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0785.260.777 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0783.240.777 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0785.72.1977 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 09.08.07.12.77 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0703.220.777 2.310.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 09.08.07.03.77 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0931.22.03.77 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0785.090.777 2.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0784.060.777 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0792.060.777 2.310.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0786.23.1977 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0931.271.277 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0703.270.777 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0703.170.777 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0931.25.05.77 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0899.76.1977 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0785.030.777 2.310.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0708.310.777 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0937.200.777 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua