SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1973

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0359.99.1973 6.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0388.88.1973 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0359.77.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0335.88.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0358.19.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0353.32.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0357.23.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0365.38.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0335.79.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0332.59.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0345.58.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0355.59.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0349.59.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0332.83.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0329.02.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0386.29.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0393.21.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0385.25.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0396.63.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0362.86.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0355.91.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0336.18.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0336.96.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0326.73.1973 660.000 Sim năm sinh Đặt mua