SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Lục Quý Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0978.777777 2.555.000.000 Sim lục quý Đặt mua
2 Viettel 0977.888888 5.299.000.000 Sim lục quý Đặt mua
3 Viettel 0358.555555 579.000.000 Sim lục quý Đặt mua
4 Viettel 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Đặt mua
5 Viettel 0982.000.000 1.550.000.000 Sim lục quý Đặt mua
6 Viettel 0368.333333 994.850.000 Sim lục quý Đặt mua
7 Viettel 0389.333333 1.050.000.000 Sim lục quý Đặt mua
8 Viettel 0367.333333 366.000.000 Sim lục quý Đặt mua
9 Viettel 0375.333.333 333.000.000 Sim lục quý Đặt mua
10 Viettel 0382.111.111 266.000.000 Sim lục quý Đặt mua
11 Viettel 0366.888888 3.566.350.000 Sim lục quý Đặt mua
12 Viettel 0399.333333 888.000.000 Sim lục quý Đặt mua
13 Viettel 0359.888.888 1.000.350.000 Sim lục quý Đặt mua
14 Viettel 0988.000.000 2.500.000.000 Sim lục quý Đặt mua
15 Viettel 0973.666666 3.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
16 Viettel 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Đặt mua
17 Viettel 0865.777.777 610.000.000 Sim lục quý Đặt mua
18 Viettel 0362.111.111 268.000.000 Sim lục quý Đặt mua
19 Viettel 0977.444444 699.000.000 Sim lục quý Đặt mua
20 Viettel 0366.000000 329.000.000 Sim lục quý Đặt mua
21 Viettel 0865.222.222 468.000.000 Sim lục quý Đặt mua
22 Viettel 0377.555.555 520.000.000 Sim lục quý Đặt mua
23 Viettel 0378.333333 378.000.000 Sim lục quý Đặt mua
24 Viettel 0382.555.555 6.000.350.000 Sim lục quý Đặt mua