Sim Đầu Số 052

Số sim Giá bán Loại Mạng Đặt mua
05.28.05.1993 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.08.1990 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
0528.66.88.99 17.000.000 Sim kép Đặt mua
0523.44.7777 18.900.000 Sim tứ quý Đặt mua
0528.60.6789 16.000.000 Sim số tiến Đặt mua
05.28.09.1981 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.09.1981 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.10.1986 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
0528.222.555 18.900.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
0523.90.90.90 18.900.000 Sim taxi Đặt mua
05.28.01.1997 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.23.04.1998 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.01.1982 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.08.1983 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.07.1984 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
0523.111.777 11.200.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
05.23.12.1992 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
0528.993.999 18.900.000 Sim tam hoa Đặt mua
05.23.05.1991 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.01.1992 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.09.1983 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
0522.000.666 13.900.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
05.23.08.1991 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.01.1990 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
0522.84.84.84 17.000.000 Sim taxi Đặt mua
0528.000.888 13.900.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
05.23.08.1997 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
0523.59.2222 18.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
052.338.7777 18.900.000 Sim tứ quý Đặt mua
05.22.08.1980 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.01.1986 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.05.1982 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.08.1997 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.02.1983 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
0523.33.43.53 12.500.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
05.23.05.1992 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.08.1984 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.23.05.1995 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
0528.000.666 12.700.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
05.28.02.1985 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.08.1990 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.04.1997 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
0523.79.8999 10.700.000 Sim tam hoa Đặt mua
05.23.08.1998 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.08.1981 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.23.04.1989 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.23.08.1979 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.08.1998 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.10.1980 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.05.1985 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.23.08.1985 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.10.1991 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.07.1988 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.08.1992 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
0523.007.007 19.000.000 Sim taxi Đặt mua
05.22.10.1989 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.23.04.1993 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.04.1980 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.01.1981 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.08.1980 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.10.1992 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.08.1993 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.23.04.1991 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
0522.777.666 12.700.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
0523.222.777 10.700.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
0528.444.888 11.200.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
0528.97.98.99 13.500.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
05.23.04.1994 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.22.03.2003 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.07.1998 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.23.08.1996 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
0528.40.6789 10.300.000 Sim số tiến Đặt mua
05.28.02.1984 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
0522.899.899 20.000.000 Sim taxi Đặt mua
05.28.09.1988 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.02.1992 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.23.04.1992 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
052.3333.789 14.200.000 Sim số tiến Đặt mua
05.28.05.1981 10.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
05.28.04.1987 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua