SaoOnline

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đặc Biệt Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0961.23.2204 960.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 Viettel 0971.57.2204 960.000 Sim đặc biệt Đặt mua
3 Viettel 0983.31.2204 960.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Viettel 0963.44.1102 4.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
5 Viettel 0862.83.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Viettel 0868.82.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
7 Viettel 0869.33.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Viettel 0967.32.1102 4.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Viettel 0865.96.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Viettel 0866.69.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Viettel 0385.99.1102 8.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
12 Viettel 0969.64.1102 3.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
13 Viettel 0379.33.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Viettel 0865.35.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
15 Viettel 0862.71.1102 2.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Viettel 0866.61.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Viettel 0336.46.1102 2.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
18 Viettel 0868.39.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
19 Viettel 0359.86.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
20 Viettel 0392.68.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Viettel 0868.96.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
22 Viettel 0865.59.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
23 Viettel 0865.89.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
24 Viettel 0866.82.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua