Bài viết, video, hình ảnh, vui lòng gửi về banbientap@saoonline.vn

Troll chế, troll face có ở đây

Thứ tư, 01/05/2013 17:10 GMT+7

Tổng hợp những hình ảnh troll cười được các chế thủ tạo ra trên các blog, diễn đàn.

Hình ảnh cười

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Vâng, xin lỗi anh là người quá đen Sức hấp dẫn không thể chối từ Đã say rồi thì không phải xoắn Xin lỗi, anh chỉ là... con chó Vòng 1, tiện lợi là ở chỗ này! Khi động vật đóng phim cấp 3 Còn bạc, còn tiền còn khoe của Những tư thế ngắm chân dài Những kiểu 'dòm trộm' vòng 1 dí dỏm

Theo 24h

Lời bình của bạn