Saoonline

Cá đông cứng vẫn có thể 'hồi sinh', tung tăng bơi lội

Cá đông cứng vẫn có thể 'hồi sinh', tung tăng bơi lội

Những con cá được nhúng vào thùng nước có nhiệt độ âm 32 độ để làm đông cứng, quá trình này sẽ làm cho con cá rơi vào trạng thái ngủ đông mà không hề bị chết.