Hàng ngàn fashionista diện trang phục hồng tỏa sáng tại 'VISION -Steps of Glory'

Hàng ngàn fashionista diện trang phục hồng tỏa sáng tại 'VISION -Steps of Glory'

Tại địa điểm tổ chức chứa hơn 10 ngàn người, Ninh Dương Lan Ngọc, Mâu Thủy, Nguyễn Oanh, Lê Thúy, Hoàng Thùy… sẽ thỏa sức tỏa sáng tại lễ hội thời trang và âm nhạc ngoài trời “VISION -Steps of Glory”.