Phép màu sắc đẹp: Phẫu thuật cho Sơn Lâm phức tạp vô cùng

Phép màu sắc đẹp: Phẫu thuật cho Sơn Lâm phức tạp vô cùng

Ca phẫu thuật cải thiện những khuyết điểm về cằm, hàm cũng như giúp gương mặt diễn giả Sơn Lâm theo các bác sĩ là một ca vô cùng phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ thuật chuyên môn cao.