Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Saoonline.vn) Ngay khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi ở tuổi 103, rất nhiều sao Việt đã tỏ lòng luyến tiếc vị tướng đầu tiên tài ba của cả dân tộc Việt Nam.

Các nghệ sĩ Việt đã có những dòng chia sẻ thành kính tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hoa hậu Diễm Hương

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 1

Ca sĩ Đinh Hương

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 2

Hot girl Mai Thỏ

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 3

Thu Hằng - Quốc Minh

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 4

Trịnh Tú Trung

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 5

Ca sĩ Mỹ Lệ

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 6

Cá sấu chúa Quỳnh Nga

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 7

Nghệ sĩ hài Xuân Hinh

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 8

Xuân Hinh: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời.

Kính mong hương hồn đại tướng yên nghỉ ngàn thu nơi suối vàng"

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 9

Doãn Tuấn

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 10

MC Trần Quanh Minh

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 11

Quang Minh kể lại kỷ niệm anh đã may mắn trải qua cùng vị Đại tướng vĩ đại

Thanh Thúy

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 12

Ca sĩ Văn Mai Hương

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 13

Minh Hằng

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 14

MC Thành Trung

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 15

Kelbin Lei

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 16

Diễn viên Diệu Hương

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 17

Phi Thanh Vân

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 18

Vợ Lý Hải

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 19

MC Phan Anh

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 20

Hot girl Hà Mjn

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 21

Ca sĩ Bảo Thy

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 22

Ngọc Ánh Kim

Hình ảnh: Sao Việt tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 23

Tin tiếp theo

Facebook sao

Hậu trường sao

Khoảnh khắc

Profile sao

Hoa hậu