Lương Bích Hữu diện áo bà ba ra mắt album mới

"Đứt từng đoạn ruột" là album dân ca đầu tiên trong sự nghiệp 10 năm ca hát của "cô gái Trung Hoa".

Lương Bích Hữu diện áo bà ba ra mắt album mới

"Đứt từng đoạn ruột" là album dân ca đầu tiên trong sự nghiệp 10 năm ca hát của "cô gái Trung Hoa".