Ngọc Trinh và 12 người mẫu nội y bị phạt

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM cho hay Công ty Venus và 13 người mẫu sẽ bị phạt.

Ngọc Trinh và 12 người mẫu nội y bị phạt

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM cho hay Công ty Venus và 13 người mẫu sẽ bị phạt.