• Tang lễ màu trắng của Wanbi Tuấn Anh

    Tang lễ màu trắng của Wanbi Tuấn Anh

    Đúng 9h sáng 22/7, lễ viếng nam ca sĩ "Đôi mắt" được tổ chức tại nhà riêng của anh ở TP.HCM. Theo nguyện vọng khi còn sống của Wanbi, tang lễ của anh phủ một màu trắng.

  • Tang lễ màu trắng của Wanbi Tuấn Anh

    Tang lễ màu trắng của Wanbi Tuấn Anh

    Đúng 9h sáng 22/7, lễ viếng nam ca sĩ "Đôi mắt" được tổ chức tại nhà riêng của anh ở TP.HCM. Theo nguyện vọng khi còn sống của Wanbi, tang lễ của anh phủ một màu trắng.