Mẹ và em gái gục ngã trước linh cữu Wanbi Tuấn Anh

Giờ phút ly biệt con trai, mẹ của Wanbi không còn giữ được bình tĩnh. Em gái anh ngất xỉu. Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên...

Mẹ và em gái gục ngã trước linh cữu Wanbi Tuấn Anh

Giờ phút ly biệt con trai, mẹ của Wanbi không còn giữ được bình tĩnh. Em gái anh ngất xỉu. Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên...