Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dạo phố cùng vợ đẹp con xinh

Nhạc sĩ điển trai dành khoảng thời gian ít ỏi cuối năm cùng vợ dạo trên con phố Nguyễn An Ninh, nơi ghi dấu nhiều kỷ...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dạo phố cùng vợ đẹp con xinh

Nhạc sĩ điển trai dành khoảng thời gian ít ỏi cuối năm cùng vợ dạo trên con phố Nguyễn An Ninh, nơi ghi dấu nhiều kỷ...