• Đức Trí: 'Tôi đã lầm về Yanbi, Mr. T'

    Đức Trí: 'Tôi đã lầm về Yanbi, Mr. T'

    “Tôi không chú ý hay ấn tượng về hai cái tên này khi có trong tay bảng đề cử vào năm ngoái nhưng sau đó 1 năm, họ đã góp phần thay đổi diện mạo âm nhạc dòng underground và hip hop”, tác giả của nhiều bài hit chất lượng chia sẻ.

  • Đức Trí: 'Tôi đã lầm về Yanbi, Mr. T'

    Đức Trí: 'Tôi đã lầm về Yanbi, Mr. T'

    “Tôi không chú ý hay ấn tượng về hai cái tên này khi có trong tay bảng đề cử vào năm ngoái nhưng sau đó 1 năm, họ đã góp phần thay đổi diện mạo âm nhạc dòng underground và hip hop”, tác giả của nhiều bài hit chất lượng chia sẻ.