Đức Trí: 'Tôi đã lầm về Yanbi, Mr. T'

“Tôi không chú ý hay ấn tượng về hai cái tên này khi có trong tay bảng đề cử vào năm ngoái nhưng sau đó 1 năm, họ đã...

Đức Trí: 'Tôi đã lầm về Yanbi, Mr. T'

“Tôi không chú ý hay ấn tượng về hai cái tên này khi có trong tay bảng đề cử vào năm ngoái nhưng sau đó 1 năm, họ đã...