Hoa Hậu Giáng My: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn!"

Hoa Hậu Giáng My: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn!"
Tôi chưa bao giờ nghĩ tờ giấy hôn nhân, cam kết những ràng buộc là quan trọng, có khả năng giữ vững tình yêu...

Giáng My đeo trang sức tiền tỷ làm MC

Giáng My đeo trang sức tiền tỷ làm MC
Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình 'Xuân phát tài', Hoa hậu đền Hùng chơi trội với bộ trang...