Mandy Thanh Trúc thân mật cùng trai lạ

(Saoonline.vn) Sau thời gian làm việc tai Singapore, Mandy Thanh Trúc trở lại với showbiz Việt với một sản phẩm mới...

Mandy Thanh Trúc thân mật cùng trai lạ

(Saoonline.vn) Sau thời gian làm việc tai Singapore, Mandy Thanh Trúc trở lại với showbiz Việt với một sản phẩm mới...