• 'Kiều Oanh lấy của tôi mấy trăm ngàn đô'

    'Kiều Oanh lấy của tôi mấy trăm ngàn đô'

    Cuộc chia tay đầu năm 2013 đã để lại cho nam danh hài hải ngoại - nghệ sĩ hài Lê Huỳnh nhiều uất ức. Anh chia sẻ, tài sản của anh đã mất sạch sau một cuộc tình với Kiều Oanh.

  • 'Kiều Oanh lấy của tôi mấy trăm ngàn đô'

    'Kiều Oanh lấy của tôi mấy trăm ngàn đô'

    Cuộc chia tay đầu năm 2013 đã để lại cho nam danh hài hải ngoại - nghệ sĩ hài Lê Huỳnh nhiều uất ức. Anh chia sẻ, tài sản của anh đã mất sạch sau một cuộc tình với Kiều Oanh.