Đông Nhi được Ông Cao Thắng chăm sóc chấn thương

Dù bị thương khá nặng ở chân, nhưng Đông Nhi vẫn biểu diễn trên sân khấu, ngay khi vừa hát xong, ngay lập tức cô được...

Đông Nhi được Ông Cao Thắng chăm sóc chấn thương

Dù bị thương khá nặng ở chân, nhưng Đông Nhi vẫn biểu diễn trên sân khấu, ngay khi vừa hát xong, ngay lập tức cô được...

Đông Nhi đăng ảnh chân băng bó vì chấn thương

Đôi chân bị chấn thương của Đông Nhi bị băng lại khá dày.

Đông Nhi đăng ảnh chân băng bó vì chấn thương

Đôi chân bị chấn thương của Đông Nhi bị băng lại khá dày.