• Là lạ bún bò giò heo đất Quảng Ngãi

    Là lạ bún bò giò heo đất Quảng Ngãi

    Cũng gồm các nguyên liệu bắp bò, giò heo như bún bò xứ Huế, nhưng món ăn của Quảng Ngãi ăn kèm hành chua, bánh tráng và ớt tương đặc trưng.