Xu hướng thời trang tua rua khuấy động hè 2013

Trang trí tua rua trên quần áo, phụ kiện năm nay trở lại và càng 'lợi hại hơn xưa'.

Xu hướng thời trang tua rua khuấy động hè 2013

Trang trí tua rua trên quần áo, phụ kiện năm nay trở lại và càng 'lợi hại hơn xưa'.