“Sống lại” nhờ xác định lại giới tính (Kỳ 2)

Mới đây, Bộ Y tế đã công nhận BV Nhi Trung ương là cơ sở y tế thứ hai tại Việt Nam (sau BV Nhi Đồng 2, TP.HCM) đủ...

“Sống lại” nhờ xác định lại giới tính (Kỳ 2)

Mới đây, Bộ Y tế đã công nhận BV Nhi Trung ương là cơ sở y tế thứ hai tại Việt Nam (sau BV Nhi Đồng 2, TP.HCM) đủ...