“Hoàng tử nụ cười” chính thức lên chức bố

Đây thực sự là song hỷ đối với Kim Jae Won khi anh vừa đoạt giải thưởng danh giá tại MBC Drama Awards vừa qua.

“Hoàng tử nụ cười” chính thức lên chức bố

Đây thực sự là song hỷ đối với Kim Jae Won khi anh vừa đoạt giải thưởng danh giá tại MBC Drama Awards vừa qua.