Sao Hàn tự tử vì trầm cảm và nợ nần

Trong những năm qua, có không ít những sao Hàn đã tìm đến cái chết để giải thoát mình khỏi những áp lực và nợ nần. Sự...

Sao Hàn tự tử vì trầm cảm và nợ nần

Trong những năm qua, có không ít những sao Hàn đã tìm đến cái chết để giải thoát mình khỏi những áp lực và nợ nần. Sự...